Ga naar artikelGa naar zoeken

Afval verminderen bij Head & Shoulders

Bekijk hoe wij eraan werken om de hoeveelheid plastic in onze verpakking te verminderen en ervoor te zorgen dat al onze flessen kunnen worden gerecycled.

Tekening van vuilnisbak met plastic flessen en bloem. Blauwe achtergrond.

Naast het afval dat  tijdens het productieproces wordt gegenereerd, richten we ons ook op de verpakking zelf.

Als de meest verkochte shampoo ter wereld hebben wij de verantwoordelijkheid om goede rentmeesters voor onze omgeving te zijn.

Veranderingen die wij doorvoeren kunnen een grote positieve impact hebben, aangezien onze producten meer dan 1 miljard keer per jaar worden verkocht.

Dus nemen we een tweestapsbenadering om de hoeveelheid afval van onze verpakking te reduceren:

  • Verminderen van de hoeveelheid verpakking– Door lichtere verpakkingen te produceren en minder plastic te gebruiken, wordt er minder afval gegenereerd als de flessen leeg zijn.

  • Recycleerbare verpakking– Zelfs na het verminderen van de verpakking willen we zoveel mogelijk van dat afval hergebruiken door het te recyclen.

Verminderen van onze verpakking
Sinds 2008, hebben we het gewicht van onze verpakking per 30 ml met meer dan 30 procent teruggebracht.

We kunnen nog verdergaan en we hebben ons voorgenomen om tegen 2020 onze verpakking met nog 20 procent te verminderen t.o.v. het niveau van 2010.

Recyclen van de verpakking
Recyclen van plastic is niets nieuws en veel mensen recyclen al een groot deel van hun huishoudverpakkingen.

We werken eraan om ervoor te zorgen dat 90 procent van onze verpakking recycleerbaar is.

Het kan een enorm verschil maken. Als 90 procent van onze Head & Shoulders flessen gerecycled wordt, wordt er ieder jaar

Het kan een enorm verschil maken. Als 90 procent van onze Head & Shoulders flessen gerecycled wordt, wordt er ieder jaargenoeg energie bespaard om 450 miljoen 60-watt gloeilampen 6 uur licht te, laten geven.