Ga naar artikelGa naar zoeken

TOEGANKELIJKHEID

Datum: 1 Januari, 2020 

H&S zet zich voortdurend in om de hoogste niveaus van tevredenheid te bereiken voor alle aspecten van de online-ervaringen van onze klanten. Als onderdeel van deze inspanningen is H&S toegewijd aan het aanbieden van een kwalitatieve online ervaring op haar website H&S (de "Website") aan klanten met een handicap die volledig en gelijk is aan die van klanten zonder handicap. 

Om te helpen bij het bereiken van de toegankelijkheidsdoelen met betrekking tot de Website, heeft H&S zich ertoe verbonden dat de Website wordt ontworpen, ontwikkeld en beheerd in wezenlijke overeenstemming met algemeen erkende en geaccepteerde richtlijnen en/of normen voor websitetoegankelijkheid (de "Normen"). Hoewel deze normen in de loop van de tijd kunnen veranderen en/of evolueren zijn ze momenteel de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 van Web Consortorium op niveau A en AA ("WCAG 2.1"). 

In samenwerking met ervaren toegankelijkheidsadviseurs is H&S doorgegaan met het nemen van de nodige stappen om substantiële conformiteit met WCAG 2.0 te bereiken. Door de training die we van onze consultants hebben ontvangen, geven we doorlopend training aan noodzakelijke personen met betrekking tot het ontwerp en onderhoud van toegankelijke websites. Bovendien zal onze website regelmatig worden beoordeeld op basis van zowel engineering als gebruikerservaring, inclusief het gebruik van ondersteunende technologie (zoals schermlezers en schermvergroters), en de betrokkenheid van gebruikers met een handicap die dergelijke technologieën gebruiken. 

Neem met vragen of feedback over toegankelijkheid contact op met H&S